van paarden kun je leren

Extra PK voor je relatie

Stacks Image 10653
Foto: Emmy Breure

Als het tussen vennoten vastloopt, of als de liefde niet meer wil


In alle relaties staat de onderlinge verhouding wel eens onder druk. Zakelijke partners, vennoten, liefdespartners, families - overal waar mensen samenwerken en/of samenleven ontstaan nu eenmaal spanningen.

Cognitief coachen met paarden is een bijzonder effectieve methode om mensen te helpen hun relatie weer vlot te trekken. Want juist paarden kunnen goed helpen bij jezelf de gedragspatronen te ontdekken waarom het altijd weer mis gaat. Tegelijk ontdek je - met hulp van de paardencoach - hoe het anders kan!

Paarden en de kunst van het relatie-onderhoud


Relatie-coaching kan ook pro-actief worden ingezet, als een methode voor relatie-onderhoud: her-motiveren, her-waarderen, her-ijken, her-ontdekken van elkaars kwaliteiten.

Paardencoaching is een paardenmiddel dat wérkt!

Stacks Image 19006

Bezoek ook onze Facebook-pagina